BẢNG GIÁ XE

Hyndai Grand i10 Base – 325.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Grand i10 MT- 358.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai I10 AT – 388.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Grand i10 Sedan Base – 345.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Grand i10 Sedan MT- 383.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai I10 Sedan AT – 410.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Accent 1.4 Base – 452.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Accent 1.4 MT- 470.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai Accent 1.4 AT – 500.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Accent 1.4 ĐB – 540.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Elantra 1.6 MT – 555.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Elantra 1.6 AT- 628.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai Elantra 2.0 AT – 668.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Elantra 1.6 Turbo – 739.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Tucson 2.0 TC – 774.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Tucson 2.0 ĐB- 854.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai Tucson 2.0 Dầu – 910.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Tucson 1.6 Turbo – 905.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Kona TC – 605.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Konna ĐB 2.0 ĐB- 666.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai Kona Turbo – 716.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết

Hyndai Santafe 2.2 Dầu TC – 1.060.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Santafe 2.4 Xăng TC – 1.000.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Santafe 2.2 Dầu ĐB – 1.158.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Santafe 2.4 Xăng ĐB – 1.000.000.000 VNĐ              Xem chi tiết   

Hyndai Santafe 2.2 Dầu CC- 1.245.000.000 VNĐ              Xem chi tiết

Hyndai Santafe 2.4 Xăng CC – 1.185.000.000 VNĐ                 Xem chi tiết